Main content

Április 13. Nagycsütörtök
8.00. Közös zsolozsma
18.00 Az utolsó vacsora ünneplése
Szentségimádás

Április 14. Nagypéntek
8.00. Közös zsolozsma
9.00 Keresztút
17.00 Keresztút
18.00 Az Úr szenvedésének ünneplése

Április 15. Nagyszombat
8.00. Közös zsolozsma
Szentségimádás
18.30 Urunk feltámadásának ünnepe
19.30 Feltámadási körmenet

Április 16. Húsvétvasárnap
6.15, 7.30, 8.30, 9.45 12.00 18.30.

Április 17. Húsvéthétfő
6.15, 7.30, 8.30, 9.45 12.00 18.30.

Piarista húsvét, Kecskemét - 2017. április 13-15.

Téma: hűség és nyitottság

Lelkigyakorlat és közös ünneplés: szertartás, előadások, beszélgetések, ráhangoló filmek a diákebédlőben.

Előadók:
Görbe László SchP
Guba András SchP
Jávorka Lajos
Jelenits István SchP

Nagycsütörtök (ápr. 13.)

15.00- érkezés, szobák elfoglalása
18:00 Az utolsó vacsora ünneplése
19.30 Vacsora
20:30 Filmvetítés, beszélgetés

Nagypéntek (ápr. 14.)

07.30 Reggeli. 08:00 Énekelt lamentáció a templom kórusának vezetésével (templom)
10:00 Jelenits István előadása: "Légy hű és légy szabad" (diákebédlő)
12:45 Napközi imaóra a templomban. 13.00 ebéd
15:00 Jávorka Lajos előadása: "Legnagyobb szeretet" (diákebédlő)
18:00 Szenvedéstörténet. 19.30 vacsora
20:15 - Indulás kisbusszal keresztútra a kecskeméti arborétumba (a város többi katolikus közösségével közös szervezésben) / 20:30 Filmvetítés, beszélgetés (diákebédlő)

Nagyszombat (ápr. 15.)

07.30 reggeli (diákebédlő).
08:00 Énekelt lamentáció a templom kórusának vezetésével (templom)
10:00 Guba András előadása: "Hűség a nyitott közösségben" (diákebédlő)
12:45 Napközi imaóra a templomban; 13.00 ebéd
15:00 Görbe László előadása: "Hivatás és küldetés" (diákebédlő)
18.00 Vacsora
18:30 A feltámadás ünneplése (templom)
21:00 (kb.) Agapé a diákebédlőben; örvendjünk tovább együtt! (diákebédlő)

A programok alatt gyerekfelügyeletet biztosítunk, játékkal.

Istenünk, irgalmasság Atyja, te azt akartad, hogy Kalazanci Szent József sok gyermek és fiatal atyja és tanítója legyen, minket pedig megajándékoztál az ő karizmájával, hogy azon keresztül éljük meg a te Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus követését. Tekints szeretettel a piarista rendre, e kicsiny nyájra, és tölts el minket Lelked erejével, hogy mindig hűek legyünk hivatásunkhoz, és felismerjük, mit kívánsz tőlünk.
Áldj meg atyai szereteteddel minden gyermeket és fiatalt, akivel foglalkozunk, és azokat is, akiknek nincs atyjuk vagy tanítójuk, aki kísérné őket. Erősítsd és szenteld meg az összes piaristát – időseket és fiatalokat, betegeket és egészségeseket –, hogy odaadóan és örömmel éljük apostoli odaadásunkat és megszentelt életünket.
Add meg minden pedagógusnak, hogy szenvedélyesen szeresse hivatását, és egész lényével tanítványai szolgálatára álljon. Áldd meg a piarista testvériségeket, a Kalazancius szívéből fakadt új rügyeket, hogy mindig a közösségvállalás és a küldetés színterei legyenek.
Te termékennyé tetted Kalazancius karizmáját, kérünk, áldd meg és védelmezd testvérrendjeinket, a kalazanciusi család tagjait, akik mind arra kaptak meghívást, hogy – egyedi módon – a te kicsinyek iránti szeretetedet éljék meg.
Add, hogy továbbra is legyenek olyan fiatalok, akik a piarista hivatást választják, hogy Kalazancius álmát megvalósítva Isten országának kovásza lehessünk mindenhol, ahová küldesz minket.
Őrizd és növeld bennünk az apostoli buzgóságot és szolgálatvágyat. Add, hogy soha ne engedjünk a kísértésnek, hogy olyan életet éljünk, amelyben a te Fiad, a mi Urunk iránti szenvedélyes szeretetünk és a küldetésünk iránti odaadásunk lelohad vagy kihuny. Segíts, hogy állandóan nyitottak legyünk hívásodra, mellyel mindig új feladatokat akarsz ránk bízni.
Máriának, a mi anyánknak, akinek oltalma alatt kívánunk élni, és alapító atyánknak, Kalazanci Szent Józsefnek közbenjárására kérjük mindezt tőled.
Ámen.